[PDF] Een Kind Met Mogelijkheden

Een Kind Met Mogelijkheden PDF
Author: A. Ponsioen
Publisher: Bohn Stafleu van Loghum
ISBN: 9031382515
Size: 79.13 MB
Format: PDF
Category : Medical
Languages : nl
Pages : 97
View: 2346

Get Book


Een Kind Met Mogelijkheden

by A. Ponsioen, release date 2010-11, Een Kind Met Mogelijkheden Books available in PDF, EPUB, Mobi Format. Download Een Kind Met Mogelijkheden books, Pleidooi voor maatwerk in de opvoeding van en zorg voor kinderen met een lichte verstandelijke beperking.
[PDF] Kinderen Met Een Licht Verstandelijke Beperking In Het Passend Onderwijs

Kinderen met een licht verstandelijke beperking in het passend onderwijs PDF
Author: Mariëtte Huizinga
Publisher: Maklu
ISBN: 9044135066
Size: 69.41 MB
Format: PDF, ePub, Docs
Category :
Languages : nl
Pages : 149
View: 5445

Get Book


Kinderen Met Een Licht Verstandelijke Beperking In Het Passend Onderwijs

by Mariëtte Huizinga, release date 2017-04-24, Kinderen Met Een Licht Verstandelijke Beperking In Het Passend Onderwijs Books available in PDF, EPUB, Mobi Format. Download Kinderen Met Een Licht Verstandelijke Beperking In Het Passend Onderwijs books, Om zich op een positieve manier te kunnen ontwikkelen hebben kinderen met een licht verstandelijke beperking in het passend onderwijs gepaste begeleiding en zorg nodig. Daarvoor is het van groot belang dat schoolbesturen, leerkrachten en interne begeleiders een visie ter ondersteuning formuleren en toepassen. Dit boek biedt concrete handvatten om met de ontwikkeling van zo’n visie aan de slag te gaan. Hierbij gaat ruime aandacht naar de relatie tussen onderzoek en praktijk. De ondersteuning van deze kinderen en hun ouders stoelt op drie pijlers: de vroegsignalering van onderwijsleerproblemen, de waarborging van de positieve effecten van inclusief onderwijs en het mogelijk maken van sociale integratie in de klas en daarbuiten. Jeugdhulp en passend onderwijs moeten worden verbonden, waarbij rekening wordt gehouden met verschillen tussen kinderen, veel waarde wordt gehecht aan de participatie van ouders en vertrouwen wordt gegeven aan de deskundigheid van de leerkracht.
[PDF] Een Haalbare Weg Naar Succesvolle Samenwerking

Een haalbare weg naar succesvolle samenwerking PDF
Author: Greet Van Zeir
Publisher: Maklu
ISBN: 9044134906
Size: 22.70 MB
Format: PDF, ePub
Category :
Languages : nl
Pages : 192
View: 3816

Get Book


Een Haalbare Weg Naar Succesvolle Samenwerking

by Greet Van Zeir , release date 2017-01-25, Een Haalbare Weg Naar Succesvolle Samenwerking Books available in PDF, EPUB, Mobi Format. Download Een Haalbare Weg Naar Succesvolle Samenwerking books, Als managementhypes niet meer werken en managementmodellen te ingewikkeld zijn om te begrijpen, als teamtrainingen niet het gewenste resultaat opleveren en teambuildingactiviteiten falen, als de energie in een team langs ramen en deuren naar buiten stroomt en de huis-, tuin- en keukencommunicatie niet meer volstaat om te kunnen horen hoe lastig het allemaal is, dan is het tijd om de wereld op zijn kop te zetten. Dat is precies wat de auteur doet. In dit boek presenteert ze de inzichten en de kaders om een haalbare weg te vinden naar een succesvolle en aangename samenwerking. Het boek is een praktijkverhaal van een leidinggevende die het beeld van de harmonische samenwerking als bereikbaar doel verlaat en werkt met visies, relaties en situaties die permanent uit balans blijken te zijn. Ze focust op wat er tussen mensen gebeurt als ze elkaar ontmoeten en moeten gaan samenwerken. Het boek is bedoeld voor iedereen die een inspanning levert om in teamverband taakgericht te werken. Leidinggevenden zullen hun vakbekwaamheid verhogen en de vitaliteit, de performantie en het welbevinden van hun teamleden aansterken.
[PDF] Het Perspectief Van De Orthopedagoog

Het perspectief van de orthopedagoog PDF
Author: H.E.M. Baartman
Publisher: Bohn Stafleu van Loghum
ISBN: 9789031334537
Size: 58.46 MB
Format: PDF, ePub
Category : Education
Languages : nl
Pages : 238
View: 4541

Get Book


Het Perspectief Van De Orthopedagoog

by H.E.M. Baartman, release date 2001-02-02, Het Perspectief Van De Orthopedagoog Books available in PDF, EPUB, Mobi Format. Download Het Perspectief Van De Orthopedagoog books, De orthopedagogiek als wetenschap is in Nederland zo'n vijftig jaar oud. Maar oud of jong, de orthopedagoog is niet meer weg te denken uit een reeks van maatschappelijke sectoren waar men zorg heeft voor problemen van kinderen en opvoeders: de jeugdhulpverlening, de jeugdbescherming, de jeugdgezondheidszorg, de gehandicaptenzorg en het speciaal onderwijs. Vijftig jaar lang is er aandacht geweest voor de verhouding tussen wetenschap en praktijk en is er gewerkt aan de kwaliteit van orthopedagogische diagnostiek en hulpverlening, waarbij de nodige zelfkritiek nooit geschuwd is.In dit boek wordt een balans opgemaakt. Beschreven wordt wat het bijzondere is aan het perspectief van de orthopedagoog in vijf van zijn hoedanigheden: theoreticus, onderzoek, diagnosticus, hulpverlener en persoon. In vijf delen worden deze hoedanigheden kritisch belicht.Deze schets van de actuele stand van zaken in de orthopedagogiek is bedoeld voor elke orthopedagoog, voor diens naaste collega's en voor degenen die zich als student het perspectief van de orthopedagoog eigen maken.
[PDF] Handboek Klinische Ontwikkelingspsychologie

Handboek klinische ontwikkelingspsychologie PDF
Author: P.J.M. Prins
Publisher: Bohn Stafleu van Loghum
ISBN: 9789031352067
Size: 77.95 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
Category : Psychology
Languages : nl
Pages : 564
View: 1257

Get Book


Handboek Klinische Ontwikkelingspsychologie

by P.J.M. Prins, release date 2008-05-16, Handboek Klinische Ontwikkelingspsychologie Books available in PDF, EPUB, Mobi Format. Download Handboek Klinische Ontwikkelingspsychologie books, Wat past bij de 'normale ontwikkeling' en wat is 'afwijkend'? Dit boek gaat in op de vraag wanneer het functioneren significant afwijkt van wat bij de leeftijd hoort en wanneer het de verdere ontwikkeling belemmert. Thema's die verder in dit boek aan de orde komen zijn: genetische kwetsbaarheid, pre– en perinatale ontwikkeling, temperamentskenmerken, het gezin, sociale relaties, en de cultuur. Daarnaast komen veel voorkomende ontwikkelingsproblemen en emotionele– en gedragsproblemen aan bod, zoals agressie en regelovertredend gedrag, aandachts– en impulsiviteitsproblemen, angst en stemmingsproblemen, pervasieve ontwikkelingsstoornissen, kindermishandeling en gehechtheidsproblemen, middelenmisbruik en verslaving, etc. Wat is hierbij de rol van kind– en omgeving en hoe beïnvloeden zij elkaar? Voorbeelden door het boek heen vertalen een en ander naar de dagelijkse praktijk. Op de betekenis voor diagnostiek en interventie wordt hierbij ingegaan..
[PDF] Spelen Met Spel

Spelen met spel PDF
Author: Rimmert van der Kooij
Publisher:
ISBN:
Size: 34.96 MB
Format: PDF, ePub
Category :
Languages : nl
Pages : 150
View: 2453

Get Book


Spelen Met Spel

by Rimmert van der Kooij, release date 1974, Spelen Met Spel Books available in PDF, EPUB, Mobi Format. Download Spelen Met Spel books,
[PDF] Uniek Kind

Uniek Kind PDF
Author: Marieke Nijland
Publisher: GagasMedia
ISBN: 9797809307
Size: 68.55 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
Category : Self-Help
Languages : nl
Pages : 80
View: 4799

Get Book


Uniek Kind

by Marieke Nijland, release date 2019-01-01, Uniek Kind Books available in PDF, EPUB, Mobi Format. Download Uniek Kind books, Kinderen met een verstandelijke beperking kunnen zich minder goed aanpassen aan onze wereld. Wij, als begeleiders van deze kinderen, kunnen ons wel in hun wereld verplaatsen. In dit helder en eenvoudig geschreven boek wordt duidelijk hoe wij dat doen. Ouders, familieleden en begeleiders kunnen door de heldere uitleg gemakkelijk invoelen hoe kinderen met een verstandelijke beperking onze wereld beleven. Het boek neemt u mee via een eenvoudig theoretische inleiding naar meer begrip voor deze speciale kinderen. Doordat de schrijvers de focus leggen op de mogelijkheden van kinderen met een verstandelijke beperking geven zij een ontroerend kijkje in hun leefwereld. Drie ervaren professionals hebben hun kennis en ervaring gebundeld in Uniek Kind. Buku persembahan penerbit GagasMedia
[PDF] Monografie N Volkstelling 1971 Ontwikkelingsfasen Van Het Gezin

Monografie  n volkstelling 1971  Ontwikkelingsfasen van het gezin PDF
Author: Netherlands. Centraal Bureau voor de Statistiek
Publisher:
ISBN:
Size: 58.98 MB
Format: PDF, ePub
Category : Netherlands
Languages : nl
Pages :
View: 3358

Get Book


Monografie N Volkstelling 1971 Ontwikkelingsfasen Van Het Gezin

by Netherlands. Centraal Bureau voor de Statistiek, release date 1978, Monografie N Volkstelling 1971 Ontwikkelingsfasen Van Het Gezin Books available in PDF, EPUB, Mobi Format. Download Monografie N Volkstelling 1971 Ontwikkelingsfasen Van Het Gezin books,